La vicerectora Aymerich rep el premi Trifermed per la seva contribució a millorar la qualitat de vida de la societat