Només un 6% de les persones amb alguna discapacitat té un títol universitari a l'Estat