Per tal d’augmentar la competitivitat de l'ensenyament superior del seu territori , l'Euroregió té com a objectiu ampliar l'oferta de dobles titulacions de nivell màster. Així mateix, es va publicar el 2012 una convocatòria per la concessió d’ajuts per cobrir les despeses de mobilitat relacionades amb el desenvolupament de plans d'estudis comuns en el marc de la preparació de dobles titulacions.

                                                            ____________________________________

 

L'objectiu de l'Eurocampus és facilitar els projectes conjunts entre universitats de tot el territori de l'Euroregió. El primer d'ells ha estat l'Acord UT1-UAB.          

                                                            ____________________________________

 

Els idiomes poden crear una « barrera entre ciutadans de l’Euroregió i universitaris de l’Eurocampus, que pot frenar la mobilitat dels membres de l’Eurocampus. És per aquesta raó que una de les prioritats de l’Eurocampus ha estat concebre i coordinar un projecte d’aprenentatge intensiu i pràctic de llengües per als estudiants en mobilitat en el període anterior a l’inici del curs. Aquest és el Projecte IC4.    

                                                            ____________________________________

 

TRANSVERSALIS va sorgir de la feina realitzada en el si de la Xarxa Universitària Pirineus Mediterrània. Contribueix al desenvolupament de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i més particularment de l’Eurocampus: el Projecte Transversalis.

El lloc web oficial de la Eurocampus Pirineus Mediterrània pertany a l'AECT Pirineus Mediterrània. Tots els continguts de l'Eurocampus del són propietat de l'AECT.