Acord UT1-UAB

La Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Toulouse impulsen dues dobles titulacions en dret europeu

 
Aquesta iniciativa s'integra en el projecte Eurocampus de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, el campus amb més estudiants d'Europa

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat de Toulouse 1 Capitole (UT1) van signar el 27 de gener de 2011, al Palau de Justícia de Toulouse, un acord per oferir als seus estudiants una doble titulació de grau en l'àmbit del dret, amb la col·laboració de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, entitat formada pels governs de Catalunya, Illes Balears, Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées. Es tracta d'una titulació de grau, de quatre anys, que se suma a una titulació de màster, d'un any de durada, que ja s'ha posat en marxa aquest curs. L'acord ha estat signat pel president de la UT1, Bruno Sire, i per la vicerectora de Relacions Institucionals i Comunicació de la UAB, María José Recoder, per delegació de la rectora (a l'esquerra a la imatge, firmant l'accord). A l'acte, a més, s'ha organitzat una jornada de debat amb experts de l'àmbit jurídic d'ambdós països.

Pel que fa al grau, els alumnes inscrits estudiaran dos anys a Barcelona, corresponents als dos primers cursos del Grau de Dret (una titulació de quatre anys), i dos més a Toulouse, on cursaran el tercer curs de la Llicenciatura en Dret (una titulació de tres anys) i el primer any del Màster en Dret de la UT1 (una titulació de dos anys).

En total, realitzaran 240 crèdits ECTS, és a dir, homologables arreu d'Europa. En acabar aquests quatre anys, els estudiants obtindran els títols de Grau de Dret de la UAB i License - Master 1 en Droit per la UT1 Capitole. Segons el conveni, la UAB i la UT1 negociaran solucions per possibilitar la continuació dels estudis després del quart any i poder obtenir els títols de màster 2, màster oficial i doctorat.

L'acord estableix que podran participar en l'intercanvi deu estudiants de cada universitat. El primer intercanvi es realitzarà el proper curs 2012-2013. Aquesta iniciativa s'integra dins del programa Eurocampus, un macro campus universitari català, francès i balear desenvolupat per l'Euroregió Pirineus Mediterrània que vol afavorir la mobilitat dels estudiants, dels professors i dels investigadors.

Pel que fa al Màster oficial en Integració Europea, es cursen sis mesos a cada universitat: els sis primers a la UAB, i els sis següents a la UT1. Aquesta titulació forma especialistes en cooperació judicial europea i, concretament, hispano-francesa. Està coordinat per l'Institut Universitari d'Estudis Europeus de la UAB, un centre interdisciplinari dedicat a l'educació superior i la recerca en temes relatius a la Unió Europea. El màster ja ha començat a impartir-se aquest mateix curs amb deu estudiants.

"Aquests acords permeten als estudiants estar millors preparats per accedir al mercat laboral i, en especial, a una carrera internacional", afirma Sylvaine Peruzzetto, vice-presidenta i responsable d'afers europeus a la UT1. El degà de la Facultat de Dret de la UAB, Josep Maria de Dios, ha explicat: "El conveni ha de tenir uns efectes immediats, i uns efectes a més llarg termini: millorarà la formació jurídica de l'alumnat i, quan els graduats puguin aplicar els seus coneixements, haurà de servir per aprofundir en el coneixement i l'aplicació recíproca del dret dels dos països i, en darrer terme, per enfortir els vincles entre ells".

A més de la doble titulació, les universitats han acordat crear, en col.laboració amb l'Euroregió Pirineus Mediterrània, un grup format per juristes de diferents àmbits del dret (jutges, notaris, advocats, procuradors) d'ambdós països i pels propis estudiants del màster. Aquest grup intercanviarà impressions amb l'objectiu d'avaluar i millorar la pràctica i recerca en dret europeu. En el marc de l'acte de signatura del conveni, s'ha organitzat una primera sessió de debat on han intervingut representants de totes les professions jurídiques -jutges, notaris, procuradors i advocats- dels dos països. Hi han participat, entre d'altres, Cati Rodriguez, responsable de l'àrea de formació del Col·legi d'Advocats de Barcelona; Jaume Ricarty, vicedegà del Col·legi d'Advocats de Terrassa; Ana Moleres, degana del Consell dels Il·lustres Col·legis de Procuradors de Catalunya; José Luís Perales Sanz, notari; Susana Cano, cap dels serveis jurídics de l'empresa Flamagas; i Maria Dolores Balibrea, magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona. Per part de la UAB, a més de la vicerectora i el degà de la Facultat de Dret, hi han assistit la directora de l'Institut Universitari d'Estudis Europeus, Blanca Vilà, i les professores Esther Zapater i Carme Tort-Martorell.

El lloc web oficial de la Eurocampus Pirineus Mediterrània pertany a l'AECT Pirineus Mediterrània. Tots els continguts de l'Eurocampus del són propietat de l'AECT.