Parcs i pols d'excel·lència

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, PCiTAL

Lleida
Aigua

El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida és, una aposta estratègica i ambiciosa per a Lleida que fixa els seus valors en la innovació, la qualitat, l’especialització, el dinamisme, el prestigi científic i acadèmic i, clarament, en una vocació de lideratge versemblant.

Sector d’activitat:

El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida neix amb la intenció de convertir-se en una de les principals plataformes científiques i tecnològiques en l’àmbit agroalimentari de tot l’estat espanyol i ésser un pol d’innovació, capaç d’atreure empreses de base tecnològica.

El Parc és un bon instrument per:

  • Reforçar els grups de recerca de la Universitat de Lleida, la interacció entre aquests i atreure nous investigadors.
  • Reforçar la competitivitat del teixit empresarial de l’àrea d’influència de Lleida mitjançant el foment de la innovació, la prestació de serveis R+D+i a demanda i la difusió dels resultats d’aquesta innovació a les empreses.
  • Captar noves activitats empresarials d’alt valor afegit.
  • Crear nous llocs de treball qualificats i noves sortides professionals per als joves universitaris.

Responsable:

Josep Clotet Sopeña, Gerent

Contacte:

parc@pcital.es

Ciutat:

Lleida, Catalunya

Pàgina web:

www.pcital.es

El lloc web oficial de la Eurocampus Pirineus Mediterrània pertany a l'AECT Pirineus Mediterrània. Tots els continguts de l'Eurocampus del són propietat de l'AECT.