Parcs i pols d'excel·lència

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/eurocampusweb.eu/sites/default/themes/eurocampus/template.php on line 244.

Llista de resultats

Barcelona
E-salut

Biopol és un clúster biomèdic i biotecnològic d'institucions sanitàries, d'entitats generadores de coneixement, de centres de recerca i d'empreses del sector de ciències de la vida i de la salut que es troba situat a L’Hospitalet de Llobregat.

Pàgina web: http://www.biopol.cat/cat/

Barcelona

El Consorci té una llarga trajectòria al servei del país. Des de la seva creació el 1916 ha promogut projectes que han actuat com a motor per al desenvolupament de l'economia de Barcelona i de Catalunya. Sempre ha sabut trobar, en cada moment històric, iniciatives pioneres.

Pàgina web: http://www.elconsorci.net/

Barcelona
E-salut

"El personal investigador dels nostres centres destaca pels seus descobriments en la cerca de respostes als grans problemes de salut actuals i per la seva contribució per tal que la humanitat gaudeixi d’una millor qualitat de vida i disposi de més coneixement."

Pàgina web: www.prbb.org

Barcelona
E-salut

El Parc Tecnològic del Vallès es va concebre com un parc empresarial especialitzat per acollir empreses i institucions que treballen en el camp de les noves tecnologies i que necessiten una ubicació de qualitat amb una variada gamma d'infraestructures i serveis.

Pàgina web: http://www.ptv.es/

Catalunya
E-salut

El Parc Tecnològic de Reus neix amb la voluntat de conduir el desenvolupament de la ciutat de Reus i el seu entorn, cap a estructures productives d'alt valor afegit, basades en el coneixement, la innovació i la iniciativa empresarial.

Pàgina web: http://www.tecnoparc.com/

Barcelona

La missió del TecnoCampus Mataró-Maresme és actuar com a principal motor a nivell territorial per crear, captar, potenciar i retenir el talent necessari pel desenvolupament econòmic i social de l’entorn d’influència.

Pàgina web: http://www.tecnocampus.cat/

Illes Balears

La UIB ha assumit la investigació com objectiu fonamental de l‘activitat que desenvolupa i ha apostat per convertir-se en un agent econòmic que participi activament en el mercat de la innovació mitjançant la promoció i la creació d‘iniciatives empresarials.

Enllaç: Universitat de les Illes Balears

Catalunya
Agroalimentari, E-salut

El Parc de Recerca UAB es converteix en una eina eficaç de transferència de coneixements i de tecnologia, capaç de comunicar-se i respondre a les necessitats del personal investigador, de l'emprenedoria i de les empreses.

Pàgina web: http://parc.uab.es

Catalunya
Agroalimentari, E-salut, Aigua

Terrassa, amb més de 12.000 estudiants,  és la segona ciutat universitària de Catalunya. Té un campus urbà que compta amb la presència de 5 universitats (Universitat Politècnica de Catalunya -UPC-, Universitat Autònoma de Barcelona -UAB-, Universitat de Barcelona -UB-, Universitat Oberta de Catalunya -UOC- i Universidad Nacional de Educación a Distancia -UNED-), un total de 9 escoles universitàries i de formació superior, 1 escola d’idiomes del campus, 1 hospital universitari (Mútua Terrassa, acreditat per la UB)i un altre en fase de reconeixement (Consorci Sanitari de Terrassa, acreditat per la UAB).

El lloc web oficial de la Eurocampus Pirineus Mediterrània pertany a l'AECT Pirineus Mediterrània. Tots els continguts de l'Eurocampus del són propietat de l'AECT.