Parcs i pols d'excel·lència

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/eurocampusweb.eu/sites/default/themes/eurocampus/template.php on line 244.

Llista de resultats

Catalunya
E-salut

Orbital 40 promou el desenvolupament econòmic i social de Terrassa i l’àmbit metropolità de Barcelona, i la millora de la seva competitivitat empresarial i l’atracció i retenció de talent a la ciutat, mitjançant la creació dels espais i les condicions d’entorn òptimes per al desenvolupament d’activitats de R+D+i i la transferència de coneixement i tecnologia a les empreses.

Lloc web : http://www.orbital40.com/

Catalunya
Aigua

l parc es vol constituir com l'agent fonamental de promoció del desenvolupament econòmic de les comarques de Girona en base al coneixement i a la tecnologia. Per això, vol crear, desenvolupar i estendre un espai físic (edificis i entorn) atractiu, un conjunt d'infraestructures científiques i tecnològiques i també serveis relacionats amb la innovació i la tecnologia que siguin aportadors de factors competitius diferencials a entitats basades en el coneixement.

Lloc web: www.parcudg.com

Catalunya
Agroalimentari, E-salut

La confluència de centres de recerca universitaris, institucionals i empresarials fa del Parc Científic de Barcelona un entorn dinamitzador de la transferència de coneixement, que potencia la creació de noves empreses de base tecnològica, d’unitats mixtes publicoprivades, de projectes cooperatius i d’altres fórmules de col·laboració. Així mateix, el Parc acull altres instruments de suport a la innovació del Grup UB com ara l’Agència de Valorització i Comercialització dels Resultats de la Investigació, el Centre d’Innovació de la Fundació Bosch i Gimpera, i el Centre de Patents.

Lloc web

Barcelona

El parc EsadeCreapolis es compon d'una zona empresarial i una zona acadèmica en la qual ESADE amplia les seves instal·lacions de Barcelona. Tot això conforma un ecosistema que lligat a les principals xarxes de coneixement crea l'entorn òptim per a dinamitzar la teva innovació i rendiment empresarial:

Pàgina web: http://www.esadecreapolis.com/

Barcelona

El Parc d’Innovació La Salle constitueix un ecosistema innovador on s’integren grups d’investigació universitaris, departaments d’innovació, empreses de nova creació i altres entitats per a generar les màximes sinèrgies entre ells.

Defineixen la seva tasca com a “Creació i gestió d’un ecosistema on el coneixement adquireixi valor en forma de desenvolupaments innovadors o en forma de noves empreses de base tecnològica.”

Pàgina web: http://www.technovabarcelona.org

Tarragona

El Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci té com a missió esdevenir un pol de knowledge-economy de turisme amb una projecció internacional, així com generar un entorn ideal per a la inversió turística en R+D+i.

 

Pàgina web: http://www.fundacio.urv.cat/parcs_cientifics/parc_turisme_oci.html

Tarragona

El Parc Científic i Tecnològic de Tarragona té com a missió la creació d’un entorn innovador on convergeixin els interessos de la Universitat, els centres de recerca, empreses i professionals, que fomenti la transferència de coneixement i de capital humà i tècnic entre els diferents àmbits i contribueixi així al desenvolupament i sostenibilitat del teixit empresarial i socioeconòmic de Tarragona.

 

Pàgina web: http://www.fundacio.urv.es/parcs_cientifics/parc_tarragona.html

Tarragona
Aigua

Amb la creació del Parc Científic i Tecnològic de la Indústria Enològica, es pretén millorar la competitivitat i sostenibilitat del sector vitivinícola català i dels seus agents, mitjançant la generació i desenvolupament de tecnologies en aquest sector productiu, impulsant i facilitant especialment la seva difusió i transferència.

 

Pàgina web: http://www.fundacio.urv.es/parcs_cientifics/parc_industria_enologica.html

Lleida
Aigua

El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida és, una aposta estratègica i ambiciosa per a Lleida que fixa els seus valors en la innovació, la qualitat, l’especialització, el dinamisme, el prestigi científic i acadèmic i, clarament, en una vocació de lideratge versemblant.

Pàgina web: www.pcital.es

Barcelona
Aigua

El Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT) és un parc científic i tecnològic impulsat per la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, l'Ajuntament de Castelldefels i la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Pàgina web: http://www.pmt.es/

El lloc web oficial de la Eurocampus Pirineus Mediterrània pertany a l'AECT Pirineus Mediterrània. Tots els continguts de l'Eurocampus del són propietat de l'AECT.