PRES Pirineus Mediterrània

La missió del PRES PM és crear un espai de gestió integrada per tal de promoure una dinàmica efectiva de cooperació territorial europea dins l’àmbit Pirineus – Mediterrània mitjançant els instruments i els mecanismes necessaris per desenvolupar projectes conjunts de docència, recerca i transferència de coneixement.

El Pol de Recerca i Ensenyament Superior Pirineus-Mediterrània es va crear al març de 2010 en signar-se un conveni marc de col·laboració entre la Universitat de Girona, la Universitat de Perpinyà Via Domita, la Universitat de Lleida, la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Paris VI (Pierre i Marie Curie).

El lloc web oficial de la Eurocampus Pirineus Mediterrània pertany a l'AECT Pirineus Mediterrània. Tots els continguts de l'Eurocampus del són propietat de l'AECT.