El Projecte de Llengües IC4

DESCARREGAR EL TRÍPTIC AQUÍ

Formació intensiva en llengües, de curta duració i  adaptada als estudiants i investigadors en «mobilitat» al si de l’Euroregió.

Per la seva història i el seu passat, l'Euroregió compta amb quatre idiomes: català, castellà, francès i occità.
L’ús i el coneixement d’aquestes llengües és molt desigual. Els idiomes formen, per tant, una "barrera" lingüística entre els ciutadans del Euroregió i els universitaris de l’Eurocampus, que pot obstaculitzar la mobilitat dels membres Eurocampus.


És per aquesta raó que una de les prioritats de l’Eurocampus ha estat el disseny i coordinació d’un projecte d’aprenentatge intensiu i pràctic de llengües per als estudiants en mobilitat en el període anterior a l’inici del curs

Desenvolupament dels mòduls de 30 hores de curs intensius

Setmana intensiva de 30h de cursos gratuïts al juny i juliol de 2011.

Per conèixer les dates, hores i llocs exactes dels cursos realitzats a cada regió, podeu enviar un correu electrònic a les adreces següents:

Informació i inscripcions:

Per Midi-Pyrénées: IC4@toulouse.iufm.fr (sessió juny de 2011)

Per Languedoc-Roussillon: IC4@univ-perp.fr

Per les Illes Balears: IC4@uib.cat

Per Catalunya: IC4@upf.edu (formació del 4 al 16 de juliol de 2011, a l' Universitat Pompeu Fabra, Campus de la Comunicació - Poble Nou).

Estan previstes 25 places per curs en cada regió, els cursos són oberts a tots els estudiants, amb independència de la universitat d’origen.

Presentació del Programa «IC4», Cursos intensius en intercomprensió de llengües:

El programaIC4 proposa un mòdul de seguiment de 30 hores de curs intensius sobre sis llengües romàniques, centrat en els quatre idiomes de l'Euroregió. (Francès / català / castellà / occità)

La formació consisteix en un aprenentatge de la comprensió escrita intensiva i simultània d’aquestes llengües.

Els textos són de dificultat i extensió progressiva. Cadascun dels textos es llegeix en veu alta i a continuació, amb l’ajuda dels monitors, els alumnes realitzen una lectura activa desenvolupant les competències de descodificació formal i funcional: lèxica, sintàctica, morfològica, d’entonació, paraverbal.

Els estudiants basteixen per si mateixos una gramàtica comparada i construeixen en 30 hores les competències que els hi permeten llegir i comprendre del 75 al 100% d’un text informatiu en el conjunt dels idiomes treballats.

La formació IC4 basa la major part del seu aprenentatge en la intercomprensió, en poder comprendre la llengua (oral/escrita) d’una persona sense saber-la parlar.


Nota:

La formació IC4 no és un substitut de la formació continuada d’un idioma, i no permet crear en només 30 hores capacitats multilingües.

Per contra, construeix un comportament de seguretat pels alumnes. Ajuda a crear les condicions per a la transferència de coneixements entre les llengües natives o assimilades i la llengua que es vol aprendre (aprendre a aprendre) i dóna la capacitat perfecta comprensió lectora.

 

El lloc web oficial de la Eurocampus Pirineus Mediterrània pertany a l'AECT Pirineus Mediterrània. Tots els continguts de l'Eurocampus del són propietat de l'AECT.