Construïm l'Eurocampus

L’octubre de 2004, quatre regions (Catalunya, Illes Balears, Midi-Pyrénées i Languedoc-Roussillon) van decidir aplicar una cooperació efectiva en els àmbits de l’educació superior, la recerca i la innovació, mitjançant la creació de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. Es tracta, doncs, de compartir un patrimoni considerable, amb les complementarietats i el benefici esperat d’aquesta cooperació, reforçada per l’impuls polític de l’Euroregió.

Aquest projecte ambiciós es materialitza en la creació de “L’Eurocampus Pirineus Mediterrània”, el 1er Campus Europeu i 7é Campus Mundial, capaç de reunir més de mig milió d’estudiants.

L’Eurocampus és:

  • 4 regions: Catalunya, Illes Balears, Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées
  • 87 centres d’educació superior
  • 510.000 estudiants
  • 45.000 investigadors
  • Una inversió pública molt significativa en matèria de recerca i de desenvolupament, amb sectors d’excel·lència ben identificats
  • Un dinamisme incontestable en matèria de patents

L'Eurocampus afavoreix l’intercanvi de coneixements i la mobilitat dels estudiants, dels professors i dels investigadors en el si de l’Euroregió.

Destinat a reunir tots els actors de l’ensenyament superior i de la recerca al si de les quatre regions membres, l’objectiu de l’Eurocampus és crear un pol de “mobilitat Eurocampus”. Aquest pol es basa en l’establiment d’avantatges i ajudes concretes reservats als estudiants, així com en el desenvolupament d’un pla d’estudis que condueixi a una doble formació.

A més, l’Eurocampus fomenta l’aprenentatge de les llengües de l’Euroregió proposant un ensenyament gratuït i intensiu, que facilita la intercomprensió de les llengües per part dels estudiants en mobilitat (Projecte IC4).

Pel que fa als professors i els investigadors, l’Eurocampus estimula la mobilitat a través dels intercanvis entre universitats, laboratoris i centres de recerca.

L’Eurocampus reforça la cooperació en matèria d’innovació i recerca.

Un dels factors per al desenvolupament de les nostres regions depèn de la capacitat per a desenvolupar els nostres recursos en els àmbits de tecnologia, recerca i innovació.

L’objectiu és, per tant, promoure l’acostament entre les estructures de recerca i les empreses del mateix sector per crear una sòlida xarxa en el territori de l’Euroregió, gràcies a la creació de clústers o pols de competitivitat.

L’eurocampus es fa digital amb la creació d’un lloc web.

“L’Eurocampus digital” serveix no solament de plataforma d’intercanvis interactiva, dinàmica i fàcilment accessible, si no que també es posiciona com una comunitat virtual d’estudiants, investigadors i docents dels territoris de l’Euroregió.  

"L’Eurocampusdigital" ofereix molts serveis, com la publicació en línia de les ofertes de formació de les quatre regions membres, així com cursos, informacions sobre la vida dels estudiants o la creació de plataformes per als investigadors. El lloc web Eurocampus evoluciona i s’adapta per oferir més serveis en funció de les necessitats dels actors implicats en l’Eurocampus, al mateix temps que garanteix la visibilitat internacional de la seva activitat.

El lloc web oficial de la Eurocampus Pirineus Mediterrània pertany a l'AECT Pirineus Mediterrània. Tots els continguts de l'Eurocampus del són propietat de l'AECT.