L'Eurocampus és un projecte de l'Euroregió Pirineus Meditarrània, una entitat pública única i pionera a Europa que agrupa els governs de Catalunya, Illes Balears, Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées.

L'Euroregió, formada en 2004 i que va comptar en els seus inicis amb la presència del govern d'Aragó, opera en els eixos següents:

Desenvolupar l'Euroregió universitària i científica

Construir l'Euroregió universitària i científica entesa com un àmbit de cooperació reforçada bé inserit en el context europeu i global, reactiu a les necessitats de l'Euroregió com a societat del coneixement i en termes de nova economia productiva.

Projectar l'Euroregió en els àmbits eurorregional, estatal, europeu i internacional

Projectar l'Euroregió com el principal pol d'innovació i creixement sostenible al sud d'Europa i facilitar una informació útil per a la cooperació i l'atracció d'inversion.

Accelerar la disposició d'infraestructures estratègiques necessàries per a un desenvolupament sostenible de l'Euroregió

Impulsar el disseny i l'execució d'infraestructures estratègiques en l'Euroregió, amb l'objectiu de fons principal de potenciar una xarxa de plataformes i serveis logístics de primer nivell, afavorir un equilibri sostenible entre els mitjans de transport de passatgers i de mercaderies mitjançant la intermodalitat, i garantir de forma suficient la connectivitat interior i exterior de l'espai eurorregional.

Impulsar sectors econòmics d'interès compartit i amb un alt valor afegit

Realitzar una aposta conjunta en sectors d'activitat amb un alt component innovador i on es combinen investigació, indústria i suport de les administracions (sectors biomèdic / biotecnológic, aeronàutic / aeroespacial, energies renovables, indústries del medi ambient, nanotecnologies...), com també en sectors tradicionals sotmesos a noves exigències de qualitat (turisme, agroindustria, moda, disseny, indústries culturals...).

Donar una dimensió ciutadana a l'Euroregió

Apropar l'Euroregió als ciutadans amb la creació progressiva d'un espai social, cultural, educatiu i mediàtic compartit, a partir d'iniciatives euroregionals de la societat civil, àmpliament considerada, i de les administracions dels diferents nivells.

Atendre la problemàtica transfronterera

Fer front a la problemàtica específicament transfronterera i derivada de la insularitat, de forma coordinada amb la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP).

Ser un referent clau a la Mediterrània Occidental

Esdevenir un actor polític i econòmic destacat en el partenariat euromediterrani, mitjançant accions conjuntes dirigides als països del sud de la Mediterránia (principalment del Magreb), com també en el reforçament i l'articulació de l'Arc Mediterrani europeu (Espanya, França i Itàlia).

El lloc web oficial de la Eurocampus Pirineus Mediterrània pertany a l'AECT Pirineus Mediterrània. Tots els continguts de l'Eurocampus del són propietat de l'AECT.