Enllaç amb el projecte Creamed

Estimular la innovació

Creamed i Eurocampus, son dos projectes emblemàtics impulsats per l’AECT. Es tracta doncs de construir ponts entre les diverses accions que desenvolupa l’Euroregió Pirineus Mediterrània.

 

El projecte europeu Creamed pot representar un punt de suport important per l’Eurocampus en el desenvolupament de  col·laboracions entre empreses i centres de recerca, i crear sinèrgies entre el món universitari i el món dels negocis.

El projecte Creamed (2011-2013) permet estimular la innovació, el comerç entre les PiME de Catalunya, les Illes Balears, Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées, fomentar la complementarietat en l’enfocament per donar suport a la incubació i en el desenvolupament de les empreses internacionalment.

Que és el projecte CREAMED?

Es tracta d’una Xarxa de Vivers d’empreses de l’Euroregió Pirineus Mediterrània (2010-2012),

El projecte rep suport financer de la Unió Europea d’1,1 milions del FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional), programa de CooperacióTerritorial de l'Espai Sud-oest Europeu 2007-2013 (INTERREG IVBSUDOE)..

Objectiu del projecte:

El projecte Creamed s’inscriu en el context de l’estructuració de l'Euroregió Pirineus Mediterrània per a fer més atractiu l’espai de l'Eureoregió en termes de desenvolupament econòmic.

El projecte Creamed consisteix en:

  • Promoure la convergència de les polítiques de suport empresarial realitzades per les autoritats membres de l’Euroregió.
  • Agrupar i crear una xarxa dels vivers d’empreses del territori euroregional.
  • Estructurar la seva acció per tal d’estimular la innovació i els intercanvis entre empreses.
  • Desenvolupar un enfocament comú en el suport a la creació i el desenvolupament de les empreses.

Accions:

- Estructurar de manera complementaria els dispositius d’acollida i l’ajut a la creació d’empreses:

o       fòrums de directors i de tècnics de vivers

o       formació per els directors i tècnics dels vivers

 

- Desenvolupament d’eines per a les empreses i la seva competitivitat:

o      plataforma d’intercanvi digital i xarxa social professional

o       eines de vigilància per la recerca d’oportunitats de negoci en salons i convencions

o       sistemes d’integració dels investigadors i dels becaris al si de les empreses

o       accions comunes d’informació per les empreses allotjades als vivers

 

-Millorar l’atractiu del territori de l’Euroregió Pirineus Mediterrània per els emprenedors i els líders de projectes:

o       Accés a fires internacionals d’emprenedors i de creació d’empreses

o       Una Convenció de Negocis per a les empreses

o       Un segell Creamed i un acord marc que garanteix el mateix nivell d’acollida i de serveis al si de l’Euroregió

                                                     

Els socis:

Coordinador:

  • AECT(Agrupació Europea de Cooperació Territorial) Euroregió Pirineus Mediterrània  www.euroregio.eu

Socis:

  • Réseau de Pépinières d’Entreprises de Midi-Pyrénées(REZOPEP), www.rezopep-midipyr.com
  • Réseau SYNERSUD de Languedoc-Roussillon (SYNERSUD), www.synersud.com
  • Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom (Generalitat de Catalunya) www.gencat.cat
  • Parc Balear d’Innovació tecnològica (PARCBIT) www.parcbit.es

 

                                                                     _______________________

Pàgina web (en construcció): http://www.eurocreamed.eu

                                                                      _______________________

 

El lloc web oficial de la Eurocampus Pirineus Mediterrània pertany a l'AECT Pirineus Mediterrània. Tots els continguts de l'Eurocampus del són propietat de l'AECT.