• warning: Illegal offset type in /var/www/eurocampusweb.eu/sites/default/modules/eurocampus_blocks/eurocampus_blocks.module on line 138.
  • warning: Illegal offset type in /var/www/eurocampusweb.eu/sites/default/modules/eurocampus_blocks/eurocampus_blocks.module on line 138.
  • warning: Illegal offset type in /var/www/eurocampusweb.eu/sites/default/modules/eurocampus_blocks/eurocampus_blocks.module on line 138.
  • warning: Illegal offset type in /var/www/eurocampusweb.eu/sites/default/modules/eurocampus_blocks/eurocampus_blocks.module on line 138.
  • warning: Illegal offset type in /var/www/eurocampusweb.eu/sites/default/modules/eurocampus_blocks/eurocampus_blocks.module on line 138.
  • warning: Illegal offset type in /var/www/eurocampusweb.eu/sites/default/modules/eurocampus_blocks/eurocampus_blocks.module on line 138.
  • warning: Illegal offset type in /var/www/eurocampusweb.eu/sites/default/modules/eurocampus_blocks/eurocampus_blocks.module on line 138.
  • warning: Illegal offset type in /var/www/eurocampusweb.eu/sites/default/modules/eurocampus_blocks/eurocampus_blocks.module on line 138.
  • warning: Illegal offset type in /var/www/eurocampusweb.eu/sites/default/modules/eurocampus_blocks/eurocampus_blocks.module on line 138.

Universitat Politècnica de Catalunya

MapaTipus de formació: Ciències, matemàtiques i medi ambient, Comerç, marketing i economia, Enginyeria, tecnologia, arquitectura i aeronàutica, Arts, decoració i moda, Agronomia, agricultura i alimentació, Geografia, ordenació del territori i desenvolupament territorial
Universitat Politècnica de Catalunya
Carrer Jordi Girona, 31
Barcelona -8002
Telefon: +34 93 401 62 00
www.upc.edu

La Universitat Politècnica de Catalunya és una institució pública de recerca i d’educació superior en els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura i les ciències. En un context altament creatiu i de compromís amb l’entorn i amb el canvi, els projectes de recerca, docència i gestió de la UPC es fonamenten en els principis de llibertat, justícia, democràcia, solidaritat, cooperació, sostenibilitat, eficiència, transparència i responsabilitat social. Des del rigor intel·lectual, l’esperit crític, la transversalitat en el coneixement, la innovació docent i l’emprenedoria, la UPC forma persones i professionals competents amb capacitats i habilitats per fer front als reptes presents i futurs. L’activitat dels seus campus i centres fan de la UPC punt de referència i, en complicitat amb el teixit productiu, agent i motor de canvi econòmic i social, en posar en valor la recerca bàsica i aplicada, i transferir tecnologia i coneixement a la societat. La Universitat Politècnica de Catalunya disposa d’infraestructures científiques i tecnològiques que posa al servei dels grups i centres de recerca, investigadors i estudiants, professionals, empreses i institucions. Com a membre líder de xarxes d’excel·lència, la UPC manté una relació privilegiada amb institucions i entitats científiques i educatives d'arreu del món, i això la situa en una posició d'avantatge per a la captació de talent internacional.

Troba totes les formacions per títol

El lloc web oficial de la Eurocampus Pirineus Mediterrània pertany a l'AECT Pirineus Mediterrània. Tots els continguts de l'Eurocampus del són propietat de l'AECT.