ERASMUS ofereix als estudiants universitaris l’oportunitat d’anar a un altre país europeu per estudiar o participar en pràctiques professionals (stages). Aquestes estades a l’estranger haurien de contribuir a les qualificacions al país d’origen i permetre als estudiants descobrir altres llengües i cultures, així com viure una valuosa experiència.

A mitjans de 2010, 2.2 milions d’estudiants han experimentat la realitat d’un Erasmus a més de 4.000 institucions d’educació superior en els 33 països participants. Aquests inclouen tots els Estats membres, però també Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia, Croàcia i l’Antiga República Iugoslava de Macedònia.

Ja sigui per educació o pràctiques, viatjar a l’estranger pot durar entre tres i 12 mesos cada un, per a un total combinat de 24 mesos.

La mobilitat d’estudiants Erasmus està oberta a tots els estudiants que cursen estudis en els països participants que estiguin inscrits com a mínim al segon any en la seva institució d’origen.

Per participar en el programa Erasmus, en primer lloc cal posar-se en contacte amb el servei internacional de la institució on s’estudia al seu país d’origen. Allà tenen la informació sobre els centres i les empreses de destí possibles, el procediment de selecció i el suport financer ofert.

Els estudiants que participen en el programa podran rebre una beca que cobreixi una part dels costos addicionals de viure i viatjar a l’estranger. També estan sistemàticament exempts de pagar els drets d’inscripció a la universitat d’acollida.

A més, els estudiants amb necessitats especials, com ara una discapacitat física, són elegibles per a fons addicionals per cobrir les despeses addicionals relacionats amb la seva estada a l’estranger.

 

Per saber més sobre les activitats Erasmus per als estudiants i obtenir més informació sobre les modalitats de la beca:
 

Existeixen altres tipus d’activitats finançades pel programa Erasmus en les que els estudiants poden participar:

  • Programes intensius: més de 250 programes curts d’estudi s’organitzen en Europa cada any. Aquests cursos, que duren entre dos i sis setmanes, s’organitzen per almenys tres centres d’educació superior de països diferents.
  • Els estudiants que participin en el programa d’intercanvis Erasmus es poden beneficiar igualment dels cursos intensius Erasmus de llengües en les llengües menys esteses i ensenyades en el país d’acollida abans de l’inici de la seva estada.

El lloc web oficial de la Eurocampus Pirineus Mediterrània pertany a l'AECT Pirineus Mediterrània. Tots els continguts de l'Eurocampus del són propietat de l'AECT.