Ajuts per a Mobilitat d'Estudiants de Màsters Oficials

Ajuts per a Mobilitat d'Estudiants de Màsters Oficials

Aquest és un programa del 'Ministerio de Educación' que té com objectiu facilitar la realització d'estades de mobilitat d'estudiants matriculats en el 2010/2011 en Màsters Oficials, per a la realització d'activitats acadèmiques del màster que es desenvolupin en una província diferent a la seva Universitat o en un altre país de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Aquest desplaçament sempre implicarà un canvi de residència de l'alumne. Resten expressament exclosos els estudis de doctorat.

Mobilitat euroregional

Així mateix a la Modalitat C de la convocatòria diu que es convoquen ajudes per a la mobilitat d'estudiants d'ensenyaments universitaris oficials de màsters conjunts desenvolupats per les universitats franceses i espanyoles.

L'objectiu d'aquesta modalitat és la consolidació i l' enfortiment dels sistemes de formació en màsters franc-espanyols, mitjançant ajudes per atendre les despeses de mobilitat de professors i estudiants

Dotació

Ajut per setmana:

  • a la peninsula: 200 euros
  • illes Balears, Canàries, Cèuta i Melilla: 215 euros
  • a països integrats a l'Espai Europeu d'Educació Superior: 230 euros

Per a obtenir més informació podeu seguir el següent enllaç: Beques mobilitat per a màsters oficials

El lloc web oficial de la Eurocampus Pirineus Mediterrània pertany a l'AECT Pirineus Mediterrània. Tots els continguts de l'Eurocampus del són propietat de l'AECT.